Johan Kaving

Foto saknas

Ansvarig avdelningsledare för Äventyraravdelningen Tassen

Titel: Ledare

E-post: johan.kaving@huddingescoutkar.se

Mobil: 070-579 19 25