Jenny Axelsson

Foto saknas

Ansvarig avdelningsledare för Äventyraravdelningen Klon.

Titel: Ledare

E-post: jenny.axelsson@huddingescoutkar.se

Mobil: 076-765 3805