Solen

Välkommen till avdelningen Solen! Här är vi goda kamrater, gör kul, smarta och spännande saker ihop. Ibland patrullvis, ibland med hela scoutkåren.

Mötestid

Träffas på tisdagar kl 18:30-20:00.

Terminsprogam

Ledare

Till alla ledare:

spararledare-solen@huddingescoutkar.se