Nytt vindskydd vid Gladö

Utmanarscouterna har satt igång ett projekt för att bygga ett nytt vindskydd ute vid Gladö. Här är några bilder som visar hur bygget fortskrider.