Kallelse till kårstämma 2009, måndag den 16 mars

Alla Huddinge Scoutkårs medlemmar kallas härmed till årets kårstämma på måndag den 16 mars, kl 18.30 vid Kvarnbergsgården. Motioner till stämman ska lämnas senast en vecka innan till Johan Kaving eller Ann Grehan .