Uppstartsmöte – Till havs!

Den 24 auguti samlades ett tjugotal av kårens ledare och funktionärer till en planeringsdag ute i skärgården. Du som är inloggad kan se fler bilder från dagen här.