Kallelse till kårstämma 2008, måndag den 10 mars

Alla Huddinge Scoutkårs medlemmar kallas härmed till årets kårstämma på måndag den 10 mars, kl 18.30 vid Kvarnberget. Motioner till stämman ska lämnas senast en vecka innan.    Handlingar till stämman

Anmäl dig till Nordtraef 2008 i Danmark

Vänortsläger på Lolland – Beach camp (12-20 juli). Funderar du på att komma med måste anmälan vara inne 21/2. Läs mer i lägerbrev 1 .  Frågor ställs till din ledare.